Tentang Saya

Nama                 : Mohd Shamsudin bin Abd Hamid
No.Matriks          : D20111049838
Kumpulan         : UPSI-B02(PJJ)
Program            : Ijazah Sarjana Muda Pendidikan(Sekolah Rendah)dengan Kepujian
Kod Program     : AT34J
Fakulti               : Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia
Semester           : 2/2012
Pensyarah         : Cik Asmara bt. Alias
Major                : Bahasa Melayu
Minor                : Matematik