11 Dec 2012


Mangsa Ikan Pirana
Awan yang membentuk kalimah 'Allah.'
Haiwan mamalia yang mempunyai jangka hayat paling lama sehingga 211 tahun